Kõik koolitust läbi viivad lektorid peavad olema läbi viinud kokku vähemalt 120 akadeemilise tunni ulatuses arvutialaseid koolitusi, millest iga koolitus on läbi viidud grupikoolitusena ja kestnud vähemalt 8 akadeemilist tundi.