Kõik koolitust läbi viivad lektorid peavad olema läbi viinud kokku vähemalt 120 akadeemilise tunni ulatuses arvutialaseid koolitusi, mida nad on võimelised tõestama, millest iga koolitus on läbi viidud grupikoolitusena ja kestnud vähemalt 8 akadeemilist tundi.