Koolituskalender 2024

eelregistreerimine

KOOLITUSE NIMETUS
MAHT (AKADEEMILISED TUNNID)
TOIMUMISE KOHT
TOIMUMISE AEG

 

ÕPPEKEELED 
Kokkuleppel
Microsoft exceli põhioskuste koolitus väikses grupis 2-8 inimest
26 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Digioskuste algtaseme koolitus väikses grupis 2-6 inimest
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Nutiseadmete kasutamise koolitus 2-8 inimest
26 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Digioskuste koolitus edasijõudnutele väiskes grupis 2-6 inimest
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus, õiguslikud alused
1 moodul 20 tundi,
võib valida üks kuni mitu moodulit
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise 
Arvuti algõpe koolitus koos tööotsingut toetavate teemadega
80 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Kodukontoris töötamise koolitus
40 tundi,
NB! tutvu tundide jaotusega
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Microsoft Exceli edasijõudnute koolitus väikses grupis 2-6 inimest
100 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Individuaalne eesti keele koolitus algajatele
60 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Eesti keele koolitus A1
150 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Eesti keele koolitus A1 (väike grupp)
150 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Eesti keele koolitus A1 (rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele)
312 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise
Haridustehnoloogilised pädevused pedagoogidele ja andragoogidele
20 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Eesti,
Vene, 
Inglise