Tööharjutuse sisu

Tööharjutuse sisu on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule.

Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks.

Tööharjutuse väljund on aktiviseeritud klient, kes liigub edasi järgnevasse konkreetsesse tegevusse, mille on klient ise koostöös juhendajaga tööharjutuse käigus välja valinud ja mis selgub tööharjutuse lõpuks.

Tööharjutuse sihtrühm on töötuna arvel olevad erialase hariduseta või aegunud haridusega kliendid (sh töövõimereformi sihtrühm), kelle olemasolev haridus ei toeta nende konkurentsivõimet tööturul ning:

-            kes on pikaajaliselt viibinud tööturult eemal või kellel puudub üldse töökogemus;

-            kes vajavad grupituge;

-            kelle motivatsioon tööotsingutega tegelda on langenud;

-            kes vajavad teadmisi oma võimete ja oskuste ning tööotsingu protsessi kohta;

 

-            kes vajavad sotsialiseerimist.

 

Õppekeel

Eesti ja/või vene keel

Kursuse kestus ja maht

Õpepäeva arv ja kestvus kokkuleppel

Koolitajate arv

Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis.

Gruppi juhendaja(d) 

Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d), kellede kohta täiendavat infot leiab menüüpunktist LEKTORID . 

Konkreetne lektor selgub vastavalt koolituse ajale. 

Õppekava

Igas konkreetses kursustes tehakse individuaalne õppekava.

Tööharjutus koosneb praktilisest tegevustest ja grupitööst.

Hind

Kokkuleppel