120 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.6622HTM

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult.

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015051?leiaKehtiv

Õppekava eesmärk
Omandada peamised teadmised ja oskused organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korralduse kohta. 
Koolituse sisu 
Koolitus on jagatud kuueks erinevaks mooduliks: 
• MOODUL 1. – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond 
Õpitakse tundma arvutit ja selle lisaseadmeid ning nende kasutusvõimalusi; infotehnoloogia kasutamist igapäevases elus; arvutikasutuse mõju tervisele. Tehakse selgeks olulisemad turvareeglid ja tundma seadusandlus, mis puudutab igapäevast arvutikasutust. 
• MOODUL 2. – Arvuti kasutamine ja failihaldus: 
Õpitakse tundma arvuti operatsioonisüsteemi funktsioone ja nende kasutamine; failide ja kaustade haldamist; printimisvõimalusi. 
• MOODUL 3. – Tekstitöötlus: 
Õpetatakse mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud teksti loomise, parandamise, kujundamise ning viimistlemisega. 
• MOODUL 4. – Tabelitöötlus: 
Õpetatakse mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud teksti loomise, parandamise, kujundamise ning tabeli viimistlemisega; kasutama enamkasutatavaid funktsioone ja põhilisi aritmeetilisi tehteid. 
• MOODUL 5. – Informatsioon ja kommunikatsioon: 
Õpitakse erinevaid veebibrausereid kasutama. Veebibrauserite ja olemasolevate otsingumootorite abil õpitakse veebist vajalikku infot otsima. Kõigile õppuritele luuakse koolituse käigus isiklik e-posti aadress ja õpetatakse seda kasutama ning haldama. 
• MOODUL 6. – Kodulehekülgede valmistamine ja hooldus: 
Antakse ülevaade valdkonna põhimõistetest. Antakse ülevaade HTML keelest. Selgitatakse FTP protokollidega seonduvat. Õpetatakse looma ja ajakohasena hoidma oma isiklikku või ärialast kodulehekülge. 
Õpiväljundid
Koolituse läbinu: 
• Õpilane teab teadma arvuti põhilisi osi ja on võimeline selgitama infotehnoloogia kasutamist igapäevases elus. 
• Õpilane suudab hallata faile ja kaustu, teab arvuti ja selle operatsioonisüsteemi põhilisi funktsioone. 
• Õpilane mõistab ja suudab sooritada tekstitöötlusprogrammi põhioperatsioone. 
• Õpilane mõistab ja suudab sooritada tabelitöötlusprogrammi põhioperatsioone. 
• Õpilane suudab veebibrauserit ja otsingumootoreid kasutades veebist omale vajalikku infot otsida ja leida. 
• Õpilane omab ja oskab kasutada e-posti. 
• Õpilane suudab omale luua kodulehe ja seda hooldada. 
 
Õppeprotsessi korraldamine ja analüüs (loe veel: Õppekorraldus):
 
Loeng
Meie lektor loeb ja selgitab, õppurid kuulavad ja soovi korral teevad omale märkmeid. Info saamise tagame netipõhiste õppematerjalide jagamise kaudu.
 
Test
Koolituse lõpus täidavad õppurid küsimustiku läbitud teemade kohta ja edastavad selle e-posti teel lektorile.
 
Praktika
Peale õppekava iga teema läbimist annab lektor õppuritele konkreetse ülesande, mille nad peavad teostama eelnevalt saadud info ja omatehtud märkmete põhjal (nt koostama ja sisestama oma CV tööotsinguportaali).
 
 
Õpingute lõpetamise nõuded 
Õppetöö loetakse läbinuks pärast õppekava täitmist täies mahus või Tellija poolt soovitud mooduli(te) läbimist. Kursuse lõpetamisel väljastatakse kooli poolt vastav tunnistus või tõend. 
Õppekeel 
Eesti ja/või vene keel. 
Kursuse kestus ja maht 
120 akadeemilist tundi kokku, millest igale moodulile kulub 20 tundi. 
Koolitatavad 
Koolitus sobib igas vanuses huvilistele. 
Koolitatavate arv 
Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis.
Gruppi juhendaja(d) 
Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d), kellede kohta täiendavat infot leiab menüüpunktist LEKTORID
Konkreetne lektor selgub vastavalt koolituse ajale. 
Koolituse hind
Hind 1500.- EUR
Registreerimiseks või küsimuste korral: 
- Kirjuta: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
- Helista: +372 56 634269
 
 
MOODUL 1. - INFOTEHNOLOOGIA PÕHIMÕISTED JA INFOÜHISKOND – 20 TUNDI
Õpeväljundid:
Õpilane peab teadma personaalarvuti põhilisi osi ja aru saama mõnedest infotehnoloogia põhimõistetest nagu andmete salvestamine ja arvuti mälu, arvuti tarkvara rakenduse tähtsust ühiskonnas, arvutivõrgu kasutamise alused. Õpilane peab olema võimeline selgitama infotehnoloogia kasutamist igapäevases elus, teadma, kuidas arvutikasutus võib mõjuda tervisele. Õpilane peab olema teadlik olulisemate turvareeglitega ja tundma seadusandlust, mis puudutab igapäevast arvutikasutust.
MOODUL 2. ARVUTI KASUTAMINE JA FAILIHALDUS – 20 TUNDI
Õpeväljundid:
Õpilane peab teadma personaalarvuti ja selle operatsioonisüsteemi põhiliste funktsioonide teadmist ja kasutamise oskust. Õpilane peab oskama orienteeruda arvuti töölaual, ikoonide ja akende kasutamisel. Õpilane peab suutma hallata faile ja kaustu ning teadma, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada. Õpilasel tuleb näidata operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite, lihtsa tekstiredaktori ja printimise võimaluste kasutamise oskust.
 
MOODUL 3. – TEKSTITÖÖTLUS – 20 TUNDI
Õpeväljundid:
Õpilane peab oskama teksti töötlemist personaalarvutiga. Õpilane peab mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud teksti loomise, parandamise, kujundamise ja viimistlemisega. Nõutakse ka mõnede keerulisemate operatsioonide, nagu tabelite loomine, piltide ja fotode kasutamine dokumendis, objektide dokumenti sissetoomine, jne. valdamist.
 
MOODUL 4. – TABELITÖÖTLUS – 20 TUNDI
Õpeväljundid:
Õpilane peab mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud tabeli loomise, kujundamise ja viimistlemisega. Õpilane peab oskama kasutada enamkasutatavaid funktsioone ja põhilisi aritmeetilisi tehteid. Nõutakse ka mõnede keerulisemate operatsioonide nagu objektide sissetoomise ja diagrammide loomise valdamist.
 
MOODUL 5. - INFORMATSIOON JA KOMMUNIKATSIOON – 20 TUNDI
Õpeväljundid:
Õpilane peab oskama veebibrauseri kasutama. Õpilane peab veebibrauserit ja olemasolevaid otsingumootoreid kasutades oskama veebist infot otsida; järjehoidjaid kasutada; veebilehti ja otsitulemusi välja trükkida. Õpilaselt nõutakse oskust saata ja vastu võtta elektronkirju, lisada kirjale faile.
 
MOODUL 6. - KODULEHEKÜLGEDE VALMISTAMINE JA HOOLDUS – VEEBIDISAIN – 20 TUNDI
1.           Sissejuhatus
1.1         Mõisted: internet, WWW, server, hüpertekst, link e. viide, brauser, FTP, HTML, URL, Plug In, raamid (frames), lehekülje tiitel, www töötamise põhimõtted, kodulehekülje koostamise etapid, nõuded faili nimedele, viidete koostamine, soovitused kodulehe disainimisel, piltide kasutamise reeglid ja võimalused, soovitusi dokumentide sisu koostamisel, kust saada vajalikke programme, pilte, jne.;
1.2         valitud lehekülgede analüüs;
1.3         soovitusi kodulehekülgede koostamiseks;
1.4         veebilehe elemendid;
1.5         tekst, tekstiveerud, loetelud;
1.6         fondid, tekst pildina, teksti suurus;
1.7         tabelid, nende elemendid;
1.8         vormid, küsitluslehed, nende elemendid;
1.9         digitaalsed pildid, nende formaadid, läbipaistev pilt, väike pilt, taustapilt;
1.10       pildi paigutamine teksti, erinevad võimalused, soovitused;
1.11       lingid, ankrud, raamid;
1.12       multimeedia elemendid - heli, animatsioon, video;
1.13       õigused Internetis;
 
2.            Kodulehekülgede valmistamine
2.1          kodulehekülgede valmistamine programmis FrotnPage Express;
2.2          kodulehekülgede valmistamine programmis Microsoft Word;
2.3          mitmekeelsete kodulehekülgede valmistamine;
2.4          fotode ja teksti skaneerimine ja digitaliseerimine, korrektuur ja toimetamine;
2.5          graafika (logod, bannerid);
 
3.            MS Publisher.
3.1          Tutvumine programmiga  MS Publisher;
3.2          teksti ja graafika paigaldus;
3.3          reklaamlehe koostamine;
3.4          ajalehe koostamine;
3.5          brošüüri koostamine;
3.6          kalendri koostamine;
3.7          WEB-lehekülje plaani koostamine;
3.8          WEB-lehekülgede tarka kasutamine;
3.9          lehekülgede lisamine saidile;
3.10        viited;
3.11        veblehekülge salvestamine.
 
 
4.            Failiedastus protokoll FTP.
4.1          FTP põhimõte.
4.2          FTP brauseriga.
4.3          Serverisse sisse logimine.
4.4          Faili transportimine.
4.5          Failide ja kataloogidega töötamine.
4.6          Anonüümne FTP.
4.7          Vabavara ja jaosvara.
 
5.           HTML
5.1         HTML keel;
5.2         HTML tagid;
5.3         raamidega (frame) lehekülg;
5.4         HTML koodi lisamine.
 
 © Koolituskeskus Walk