Kõikidel nõustajatel peab olema üks nendest punktidest:

    1. kõrgharidus sotsiaaltöö, andragoogika, personalitöö, organisatsioonikäitumise või psühholoogia erialal ning perioodil 2013 kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani(a ja b):

a) vähemalt kuuekuuline (180 kalendripäeva) töökogemus pikaajaliselt töötute, suhtlemisraskustega isikute või sotsiaalsete erivajadustega isikute nõustamisel (isiku vajadustest lähtuvat motiveerimine ja juhendamine ning lahenduste leidmine koostöös teiste valdkondade spetsialistide või organisatsioonidega läbi koos- ja võrgustikutöö; nõustamiseks ei loeta erinevate erialaoskuste koolituste läbiviimine).

b) vähemalt kolmekuuline (90 kalendripäeva) tööotsingualase nõustamise, tööotsingualase koolitamise või tööleaitamise (sh tööandjatega suhtlemise) töökogemus (töövahendus, tööalase eelvaliku koostamine, vabade töökohtade otsimine erinevate allikate tutvustamine ja kasutamine, kandideerimiseks vajalike dokumentide (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri) koostamise juhendamine, tööle kandideerimise praktiline harjutamine (töösoovist teada andmine, esmase kontakti loomine tööandjaga, töövestluse läbimängimine), värbamine.

    1. kui nõustajal ei ole kõrgharidust sotsiaaltöö, andragoogika, personalitöö, organisatsioonikäitumise või psühholoogia erialal, peab tal olema muu kõrgharidus ja perioodil 2013 kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani(a ja b):

a) vähemalt kaheaastane (720 kalendripäeva) töökogemus pikaajaliselt töötute, suhtlemisraskustega isikute või sotsiaalsete erivajadustega isikute nõustamisel (isiku vajadustest lähtuvat motiveerimine ja juhendamine ning lahenduste leidmine koostöös teiste valdkondade spetsialistide või organisatsioonidega läbi koos- ja võrgustikutöö; nõustamiseks ei loeta erinevate erialaoskuste koolituste läbiviimist).

b) vähemalt kuuekuuline (180 kalendripäeva) tööotsingualase nõustamise, tööotsingualse koolitamise või tööleaitamise (sh tööandjatega suhtlemise) töökogemus (töövahendus, tööalase eelvaliku koostamine, vabade töökohtade otsimine, erinevate allikate tutvustamine ja kasutamine, kandideerimiseks vajalike dokumentide (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri) koostamise juhendamine, tööle kandideerimise praktiline harjutamine (töösoovist teada andmine, esmase kontakti loomine tööandjaga, töövestluse läbimängimine), värbamine).